นาวาเอก จอน อ่อนจาง รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพลข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิด พัชรสุธ

Release Date : 11-06-2019 00:00:00
นาวาเอก จอน อ่อนจาง รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพลข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิด พัชรสุธ

     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาเอก จอน อ่อนจาง รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพลข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิด พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก จอน อ่อนจาง รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมกำลังพลข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิด พัชรสุธ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง