พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรี นรินทร์ ศรีเจริญ นักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่ ๙

Release Date : 26-06-2019 00:00:00
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรี นรินทร์ ศรีเจริญ  นักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่ ๙

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรี นรินทร์  ศรีเจริญ นักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่ ๙ และมอบเงินสวัสดิการในนามมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจม ณ ศาลา ๔ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประธานมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาตรี นรินทร์ ศรีเจริญ  นักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่ ๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง