คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบชุดรับแขกให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 12-07-2019 00:00:00
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบชุดรับแขกให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓

     เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบชุดรับแขกให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓ โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  ณ อาคารชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมภริยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรุณามอบชุดรับแขกให้แก่กำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง