ร.ล.สงขลา

Release Date : 17-11-2021 19:24:43
ร.ล.สงขลา

เรือผิวน้ำประเภท เรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง “เรือเร็วโจมตีปืน ชุด ร.ล.ชลบุรี” (3 ลำ)

คุณลักษณะทั่วไป

มิติ (ก x ย x ส) : 8.8 x 60.40 x 20 ม. น้ำลึกหัว(2.1) ท้าย(2.3 ) ม.
ความเร็ว : มัธยัสถ์(18) สูงสุด(29) Kts.
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 2,946 Nm.

 

 

 ขีดความสามารถ :

 - ระดมยิงฝั่งด้วย ปืน 76/62 
 - ต่อสู้อากาศยานด้วย ปืน 76/62 ปืน 40/70
 - Picket ของกองเรือ
 - ปฏิบัติการร่วมกับ บ./ฮ.
 - ควบคุมบังคับบัญชา ระดับหมู่เรือ
 - ป้องกันระยะประชิดด้วย ปก. 40/70 มม.และ ปก. .50 นิ้ว

นาวาตรี โสรัจ  ลดเลี้ยว

ผู้บังคับการเรือหลวงสงขลา