ร.ล.สัตหีบ

Release Date : 17-11-2021 19:24:02
ร.ล.สัตหีบ

 เรือผิวน้ำประเภท เรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง เรือตรวจการณ์ปืน

คุณลักษณะทั่วไป

มิติ (ก x ย x ส) : 7.28 x 50.14 x 16.31 ม. น้ำลึกหัว(1.8) ท้าย(2.8) ม.
ความเร็ว : มัธยัสถ์(15) สูงสุด(22) Kts.
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 2,500 Nm.
 

 ขีดความสามารถ :

 - ระดมยิงฝั่งด้วย ปืน 76/62 
 - ต่อสู้อากาศยานด้วย ปืน 76/62
 - Picket ของกองเรือ
 - ปฏิบัติการร่วมกับ บ./ฮ.
 - ควบคุมบังคับบัญชา ระดับหมู่เรือ
 - ป้องกันระยะประชิดด้วย ปก. 40/70 มม. ปก.20 มม.และ ปก. .50 นิ้ว

       

   นาวาตรี  ณัฐกานต์ ขวัญเพ็ชร

  ผู้บังคับการเรือหลวงสัตหีบ