ร.ล.กันตัง

Release Date : 17-11-2021 19:23:04
ร.ล.กันตัง

เรือผิวน้ำประเภท เรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง “เรือตรวจการณ์ปืน ชุด ร.ล.กันตัง” (3 ลำ)

คุณสมบัติทั่วไป

มิติ (ก x ย x ส) : 7.278 x 50.14 x 16.31 ม. น้ำลึกหัว(1.8) ท้าย(2.9) ม.
ความเร็ว : มัธยัสถ์(15) สูงสุด(22) Kts.
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 3,268.35 Nm.
 

 

ขีดความสามารถ :

 - ระดมยิงฝั่งด้วย ปืน 76/50 
 - ต่อสู้อากาศยานด้วย ปืน 76/50
 - Picket ของกองเรือ
 - ปฏิบัติการร่วมกับ บ./ฮ.
 - ควบคุมบังคับบัญชา ระดับหมู่เรือ
 - ป้องกันระยะประชิดด้วย ปก. 40/60 มม. ปก.20 มม.และ ปก. .50 นิ้ว

เรือเอก ณัฐพงษ์  อินต๊ะวงค์

ผู้บังคับการเรือหลวงกันตัง