ร.ล.ศรีราชา

Release Date : 17-11-2021 19:20:05
ร.ล.ศรีราชา

รือผิวน้ำประเภท เรือตรวจการณ์ระยะปานกลาง “เรือตรวจการณ์ปืน ชุด ร.ล.หัวหิน” (3 ลำ)

คุณลักษณะทั่วไป

มิติ (ก x ย x ส) : 8.9 x 61.67 x 17.10 ม. น้ำลึกหัว(2.64) ท้าย(2.26) ม.
ความเร็ว : มัธยัสถ์(15) สูงสุด (25) Kts.
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 2,667 Nm.
 

ขีดความสามารถ :

 - ระดมยิงฝั่งด้วย ปืน 76/50 
 - ต่อสู้อากาศยานด้วย ปืน 76/50
 - Picket ของกองเรือ
 - ปฏิบัติการร่วมกับ บ./ฮ.
 - ควบคุมบังคับบัญชา ระดับหมู่เรือ
 - ป้องกันระยะประชิดด้วย ปก. 40/60 มม.และ ปก. .50 นิ้ว

        

        นาวาตรี ภูมิธรรม จุนเจือจาน

        ผู้บังคับการเรือหลวงศรีราชา