พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์

  • พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์

  • ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว

  • -
  • -
  • -