นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร

  • นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร

  • เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว

  • -
  • -
  • -