นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์

  • นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์

  • รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว

  • -
  • -
  • -