นาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ

  • นาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ

  • รองเสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว

  • -
  • -
  • -