เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมแสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ “เรือของพ่อ” เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม

Release Date : 15-10-2020 10:04:25
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมแสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ “เรือของพ่อ” เนื่องใน   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม

 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมแสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ “เรือของพ่อ” เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยข้าราชการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.๙๑” หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมแสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ “เรือของพ่อ” เนื่องใน   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง