เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 26-10-2020 14:46:12
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ    เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดเขาลอย โดยมีพลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี ณ วัดเขาลอย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ    เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง