เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เวรผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ

Release Date : 27-10-2020 15:15:21
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เวรผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เวรผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ได้ไปตรวจเรือหลวงชลบุรี ณ ท่าเรือแหลมเทียน  การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีการตรวจพลแบบ ๑ ตรวจเรือ และรับฟังการบรรยายสรุป ผลการตรวจเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระเบียบวินัยของกำลังพล ความสะอาดเรียบร้อย และความพร้อมของเรือ อยู่ในเกณฑ์ดี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เวรผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง