เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ

Release Date : 29-10-2020 15:55:33
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ มอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้กับทหารกองประจำการผลัดที่ ๓/๖๐ ผลัดที่ ๓/๖๑ และผลัดที่๓/๖๒ ที่รับราชการมาจนครบกำหนดปลดเป็นกองหนุนชั้นที่๑ ประเภทที่๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการในกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และผู้บังคับการเรือในพื้นที่สัตหีบเข้าร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ กองร้อยกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง