เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๔

Release Date : 02-11-2020 13:55:38
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว       กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๔

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๔ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับการเรือในพื้นที่สัตหีบ และกำลังพลของกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว       กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง