เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ถวายสักการะบูชาพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 04-11-2020 09:21:56
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว    กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ถวายสักการะบูชาพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว    กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ถวายสักการะบูชาพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตามที่กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  จัดให้มีการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี ประจำปี งป.๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ  อันจะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะส่งผลให้การฝึกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   แหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว    กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวิ่งขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า ถวายสักการะบูชาพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง