เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวยกองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา มวยสากลสมัครเล่น กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-11-2020 11:07:10
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว       กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวยกองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา  มวยสากลสมัครเล่น กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว   กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวยกองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา   มวยสากลสมัครเล่น กองเรือยุทธการ ที่เก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับส่งเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์กีฬานาวี  ประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ  ณ สนามมวยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว       กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวยกองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา  มวยสากลสมัครเล่น กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง