เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ

Release Date : 06-11-2020 11:16:18
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ในพื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย กองเรือตรวจอ่าวกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ และกองเรือยามฝั่ง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง