เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ

Release Date : 06-11-2020 13:03:46
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการเรือ  ในวาระ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และผู้บังคับการเรือในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง