เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๖

Release Date : 18-11-2020 09:31:04
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ”  ครั้งที่ ๑๖

          

  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ”ครั้งที่ ๑๖และร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้ยาตราทัพจากเมืองจันทบุรี เข้าโจมตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้นจนทำให้กองทัพพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาได้แตกพ่ายไป จนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทยได้สำเร็จ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ”  ครั้งที่ ๑๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง