เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับคณะของ พลเรือเอก เกรียงวุธ สมุทรกลิน อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Release Date : 18-11-2020 09:55:37
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับคณะของ พลเรือเอก เกรียงวุธ  สมุทรกลิน  อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

    เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับคณะของ พลเรือเอก เกรียงวุธ  สมุทรกลินอดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเดินทางมาลอยอังคารพลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยบนเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับคณะของ พลเรือเอก เกรียงวุธ  สมุทรกลิน  อดีตรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง