เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจการฝึกป้องกันความเสียหาย ของกำลังพลใน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 18-11-2020 10:14:10
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจการฝึกป้องกันความเสียหาย ของกำลังพลใน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจการฝึกป้องกันความเสียหาย ของกำลังพลใน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ในการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ประจำปี งป.๖๔ ณ อาคารเรือจำลองฝึกป้องกันความเสียหาย กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมฝ่ายอำนวยการ ตรวจการฝึกป้องกันความเสียหาย ของกำลังพลใน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง