เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 18-11-2020 10:17:51
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และกำลังพลของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง