เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว (๑)พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 18-11-2020 10:26:57
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว (๑)พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว (๑)พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว (๑)พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ แถวรับฟังสารจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง