เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมเกี่ยวข้าว ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

Release Date : 23-11-2020 13:10:31
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือโท สมชาติ  สะตะ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมเกี่ยวข้าว ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือโท สมชาติ  สะตะ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมเกี่ยวข้าว ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยมี นาวาเอก ชลจักร์  ปัญจะ รองเสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือโท สมชาติ  สะตะ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมเกี่ยวข้าว ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง