เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 25-11-2020 09:03:30
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว พร้อมด้วยข้าราชการ กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง