เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งตรวจสอบระบบต่างๆ ของเรือหลวงราชฤทธิ์

Release Date : 25-11-2020 15:52:43
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งตรวจสอบระบบต่างๆ ของเรือหลวงราชฤทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งตรวจสอบระบบต่างๆ ของเรือหลวงราชฤทธิ์ ในการเตรียมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น แบบ Exocet MM38 ในการฝึกกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการ กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจสอบความพร้อมรบ และรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งตรวจสอบระบบต่างๆ ของเรือหลวงราชฤทธิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง