๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 17-11-2021 12:01:06
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาล เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาด และขยะในทะเล โดยมี นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยกำลังพลของ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.๙๑”หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง