๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 17-11-2021 12:10:19
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารระดับสูง รวมทั้ง     พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกให้การต้อนรับ บน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง