เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 19-11-2021 14:15:15
 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

    เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง