เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 19-11-2021 14:14:50
 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สันติศักดิ์  สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สันติศักดิ์  สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ แถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สันติศักดิ์  สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง