เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 19-11-2021 14:14:27
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

 

 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง