เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 19-11-2021 14:13:59
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจการฝึกการยิงอาวุธประจำกาย ของกำลังพลใน กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ในการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ประจำปี งป.๖๕ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หนองกระจง) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สาโรช  คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง