เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 24-11-2021 10:15:30
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว      กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว      กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จำนวน ๕ นาย โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานผู้บัญชาการ
กองเรือตรวจอ่าว กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว      กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง