เมื่อวันที่.๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

Release Date : 01-12-2021 15:41:40
เมื่อวันที่.๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

 

เมื่อวันที่.๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจำเนียร สังข์ทอง มารดาของ เรือตรี รพี สังข์ทอง ประจำแผนกยุทธการและข่าว กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ณ วัดสัตหีบ ศาลา ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่.๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง