ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ ออกเรือ ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประ

Release Date : 01-12-2021 15:47:20
        ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ ออกเรือ ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประ

 

ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ ออกเรือ ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือ สนาม ๑ และ สนาม ๔ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
        ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ ออกเรือ ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง