เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 02-12-2021 15:31:20
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณพื้นที่ของวัด โดยมี นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยกำลังพลของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกูล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง