เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 07-12-2021 10:57:23
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง