ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ออกเรือฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 15-12-2021 09:22:54
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ออกเรือฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประกอบด้วย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงสัตหีบ ออกเรือฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ออกเรือฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง