เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๘ ปี

Release Date : 17-12-2021 14:21:34
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๘ ปี

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๘ ปี โดยมีพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า ให้โอวาทกำลังพลบนเรือหลวงนเรศวร ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสงฆ์ โดยมี นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๘ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง