วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 29-12-2021 11:38:34
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ  เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว
กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ  เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง