เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 05-01-2022 11:13:07
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้อ่านสารอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จาก พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้ส่งคำอวยพรด้วยความห่วงใย มาให้กำลังพลในกองเรือยุทธการ โดยมี นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมรับฟังสาร ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง