เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-01-2022 16:34:09
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแด่ นายทหารฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับการเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ที่เข้ามอบกระเช้าของขวัญ อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง