วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๖๙ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 14-01-2022 08:24:59
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๖๙ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๖๙ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๖๙ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง