เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 17-01-2022 13:07:20
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล ๔๔ ปีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “Run for Health , Run to Help” เพื่อเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวม ๒๑ แห่ง ณ หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง