เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 20-01-2022 13:10:22
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ร่วมการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ต้องการเห็นผลใน ๑๐๐ วันแรก และมอบนโยบาย ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ๑ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายทหารฝ่ายอำนวยการพร้อมทั้งผู้บังคับการเรือในพื้นที่สัตหีบ ของกองเรือตรวจอ่าว ร่วมการประชุมทางไกลเสมือนจริงณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง