เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/รองประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-05-2022 09:42:53
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/รองประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/รองประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทและร่วมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยสังกัดกองเรือยุทธการ ในการเก็บตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพเรือ ณ สนามมวยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/รองประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ/ประธานอนุกรรมการมวย กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง