เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์

Release Date : 06-05-2022 14:11:56
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือ และกำลังพลประจำเรือ เนื่องในโอกาสที่เรือจะเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี นาวาโท วัตรรัตน์ เชื่อมสามัคคี ผู้บังคับการเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง