เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 09-05-2022 15:02:13
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ

      เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสนี้ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการได้มอบกระเช้าของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล แก่กำลังพลประจำเรือ โดยมีนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก สาโรช คลังกูล รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง